Nieuw Hoofd Kunst- en Cultuureducatie

22-6-2017 – Nieuw Hoofd Kunst- en Cultuureducatie voor Stichting IVAK, Centrum voor Kunst en Cultuur

Per september 2017 is Anneke Duit de nieuwe eindverantwoordelijk manager van de stichting IVAK, Centrum voor kunst en cultuureducatie in de DAL regio. Het bestuur van de nieuwe stichting, dat ontstaan is uit het besluit tot liquidatie van de gemeenschappelijke regeling IVAK, de Cultuurfabriek, heeft Anneke Duit officieel benoemd.

anneke-duit
Anneke is 54 jaar en studeerde sociale en politieke wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en studeerde aan de Sociaal Pedagogische Academie in Amersfoort . Het Nieuwe Hoofd Kunst- en Cultuureducatie was tot en met 2015 wethouder in de gemeente Pekela, met o.a. de portefeuille onderwijs en welzijn, daarvoor was zij wethouder in de gemeente Nijmegen. Zij was leidinggevende/directeur van welzijn- en onderwijs organisaties in Stadskanaal en Nijmegen. Anneke Duit woont in Nieuwe Pekela.

Anneke over de functie: “Deze nieuwe organisatie heeft zoveel potentie! Er gebeurt hier natuurlijk al ontzettend veel moois, maar nu het een verbindende organisatie is geworden, die zelfstandig verder kan, zijn vooral ook de nieuwe kansen een geweldige uitdaging. Het lijkt me fantastisch daar straks sturing aan te mogen gaan geven!”.

Het bestuur van de Stichting IVAK is blij met de benoeming van de nieuwe eindverantwoordelijk manager. Het is de afronding van een traject van een jaar waarin de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling IVAK onderzocht en gerealiseerd werd en waarin een forse reorganisatie en transitie naar een zelfstandige stichting heeft plaatsgevonden.

Anneke neemt het stokje over van interim directeur Johan Boonekamp. Hij heeft het afgelopen jaar met veel passie en energie het bedrijf geleid en de liquidatie en reorganisatie succesvol doorgevoerd. Het nieuwe cultuurbedrijf gaat met een financieel gezonde basis en een sterk inhoudelijk concept vol vertrouwen de toekomst in. Bij de start van het nieuwe culturele seizoen, staan de medewerkers o.l.v. het nieuwe hoofd Kunst- en cultuureducatie vol enthousiasme klaar voor alle inwoners en scholen van Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Samen, maken we er weer een prachtig cultuurseizoen van.

Stichting IVAK
Vanaf mei 2017 is de Stichting IVAK opgericht. ‘Wij willen sterk investeren in nieuwe samenwerkingsinitiatieven op het snijvlak van amateurkunst, professionele kunstenaars en kunstdocenten en onderwijs en willen ook de link leggen naar maatschappelijke organisaties, zorg, toerisme, bedrijfsleven en overheid. Wij geloven dat kunst & cultuur je leven kleur geeft en mensen vrolijker en gelukkiger maakt’.

Samenwerkingsovereenkomsten met VRIJDAG en K&C

20-6-2017
convenant-2

De nieuwe stichting IVAK heeft op 21-6 samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met K&C, de provinciale steuninstelling voor cultuureducatie en met het Huis van de Amateurkunst, VRIJDAG, de provinciale steuninstelling voor amateurkunst.
Met deze overeenkomst spreken de drie instellingen de intentie uit om in Delfzijl, Appingedam en Loppersum cultuureducatie én participatie voor iedereen mogelijk te maken en te houden. Door te kiezen voor een gelijkwaardige en efficiënte manier van samenwerken, blijven de gevolgen van slinkende budgetten beperkt. En dat is natuurlijk winst voor alle amateurkunstenaars, scholen en cultuurliefhebbers in het gebied!

Borging
Cultuureducatie (op school) en cultuurparticipatie (in de vrije tijd) zijn belangrijke manieren voor burgers, jong en oud, om hun wereld te vergroten, om nieuwe ideeën op te doen en om nieuwe contacten te leggen. De nu afgesloten convenanten brengen netwerken, informatie en deskundigheid van de drie organisaties bij elkaar en vormen zo een goede aanzet voor de langdurige borging van cultuurparticipatie en participatie voor iedereen in het DAL-gebied.

Nieuwe stichting IVAK faciliteert kunst- en cultuureducatie in Delfzijl, Appingedam en Loppersum

Op 9 mei j.l. is Stichting IVAK, Netwerk voor Kunst en Cultuur, opgericht. Stichting IVAK stelt zich ten doel enerzijds cultuuronderwijs op de scholen te stimuleren en te ontwikkelen, en anderzijds het aanbod van lessen en cursussen muziek, dans, theater, beeldend etc op zoveel mogelijk locaties mogelijk te maken door o.a. lesfaciliteiten te bieden en promotionele ondersteuning. Op deze wijze hoopt Stichting IVAK een forse bijdrage leveren aan de leefbaarheid in deze regio.

Stichting IVAK is ontstaan uit het besluit tot liquidatie van de gemeenschappelijke regeling IVAK, de Cultuurfabriek. Op verzoek van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Delfzijl is een plan gemaakt dat in december 2016 aan de gemeenteraden is gepresenteerd.

Stichting IVAK wil sterk investeren in nieuwe samenwerkingsinitiatieven op het snijvlak van amateurkunst en onderwijs, maar wil ook de link leggen naar maatschappelijke organisaties, zorg, toerisme, bedrijfsleven en overheid. Er worden inmiddels al met verschillende partijen gesprekken gevoerd en de eerste resultaten zijn er, in de vorm van samenwerkingsovereenkomsten met de provinciale ondersteuningsorganisaties op gebied van cultuuronderwijs (K&C, Drenthe) en amateurkunst (VRIJDAG, Groningen).

Interim-Directeur Johan Boonekamp: “Stichting IVAK is het bedrijventerrein voor cultuureducatie in de DAL-regio en wil cultuureducatie in het onderwijs nóg beter en mooier maken. Wij investeren in cultuureducatie voor iedereen; van jong tot oud, van starter tot gevorderde, van arm tot rijk. Stichting IVAK initieert, stimuleert, participeert, investeert en realiseert. Dit doen wij niet alleen dat doen wij samen met onze netwerkpartners. Zo werken wij mee aan een aantrekkelijke DAL-regio”.

Stichting IVAK is onafhankelijk en wordt bestuurd door Harrie Houwerzijl (voorzitter), Gerdie Klaassen (lid) en Henk Smit (lid)

JeugdCultuurFonds

Stichting Ivak is met ingang van april 2017 intermediair voor het JeugdCultuurFonds Appingedam. Kijk hier voor meer informatie.