Diploma-uitreiking afdeling muziek

Locatie: Kruiskerk, Menno van Coehoornsingel 21 – 9934 GP Delfzijl
Tijd: 19.30 uur

Diploma-uitreiking afdeling muziek