Diploma uitreiking

De muziekleerlingen die geslaagd zijn voor A, B, C of D krijgen tijdens een feestelijke bijeenkomst hun diploma.
Locatie: IVAK, Delfzijl