IVAK Wereldorkest voor het Goede Doel

Binnen de protestantse gemeente Appingedam voert men een jaar actie voor arme gezinnen in Armenië en Albanië. Zo’n gezin krijgt dan 2 schapen en een lam, zodat men zelf melk, wol e.d. heeft en men beter in het eigen bestaan kan voorzien.

Op allerlei manieren probeert men in Appingedam geld in te zamelen. Taarten verkopen, auto’s wassen ……van alles.
Op initiatief van dominee Ron Lafeber (tevens drummer van het Wereldorkest) geeft het Wereldorkest voor dit goede doel een concert, na afloop van de dienst met een kleine toegangsprijs (of vrije gift).

Locatie: De Franse School, Appingedam
Aanvang: zondag 1 februari, 11.15 uur.