Open Huis januari 2014

Dit jaar heeft het traditionele Open Huis in januari een wat ander karakter gekregen. De focus lag op het presenteren van de korte cursussen die in januari van start gaan; de jaarcursussen dans en theater en (veel van de) de reguliere muzieklessen waren niet aanwezig. Voor dans, theater en muziek wordt een eigen Open Huis georganiseerd op 17 mei waardoor het beter aansluit bij het gebruikelijke moment van aan/afmelden van de leerlingen.

Dat Open Huis ook dit keer sfeervol en informatief was, kun je zien op de impressie die Ellis Hendriksen maakte.