De site voor cultuureducatie in Fivelingo

In en om Delfzijl was het in de jaren 1813-1814 een vreemde tijd. Nederland hoorde bij het keizerrijk van Napoleon en de stad werd bezet door Franse soldaten. Nadat het met Napoleon gedaan was bleven de soldaten in Delfzijl, want de Franse bevelhebber geloofde niet dat het keizerrijk ten einde was. Dit hoofdstuk van Fivelsgoud gaat over de Franse tijd in onze streek. Ga naar de Franse tijd...

Alles op een rij

Beetke beter bekeken

Het witte goud

Er is een mooie pagina over Chilisalpeter.

Chilisalpeter was grondstof voor kunstmest en heel belangrijk voor de landbouw. De aanvoer van Chilisalpeter met windjammers maakte van Delfzijl een belangrijke internationale haven.

Beetke van Rasquert is weer terug! Haar zure gezicht hoort bij onze geschiedenis. Door Beetke leren we veel over de belangrijke mensen in de middeleeuwen.

Maufroy

We hebben een speciaal hoofdstuk over de Franse Tijd in de regio toegevoegd. De verschijning viel samen met de herdenking en festiviteiten in Delfzijl en omgeving.

Arjan Ederveen als kolonel Pierre Maufroy

Sfeerbeeld over de tijd van Jagers en Boeren

Hoe zit het met het aardgas?

We horen de laatste tijd veel over het aardgas in onze bodem. Wanneer werd dat eigenlijk gevonden? Hoeveel is het? Meer...

Wil je meer over een tijdvak weten? Kijk dan in onze handige eBook bibliotheek!

 

Bij alle tijdvakken hoort een uitvoerige uitleg. Die teksten kunnen als PDF gedownload worden.

 

Dat is handig wanneer je een print wilt maken. De inleidingen zijn eigenlijk bedoeld voor docenten, maar ook geschikt voor het maken van werkstukken, of spreekbeurten.

Grimmige gebeurtenissen in de tijd van Ontdekkers en Hervormers

Inleiding van de tijd van Jagers en boeren.