Inspiratiekasten


De Inspiratiekasten voor de groepen 1 t/m 4 van het primair onderwijs zijn ontwikkeld door het IVAK in samenwerking met het onderwijs, erfgoedinstellingen en Stenden Hogeschool Groningen. Met deze kasten wordt het cultureel erfgoed van de eigen omgeving gekoppeld aan de taalontwikkeling van kinderen. De kasten hebben een grote hoeveelheid laatjes en vakken die gevuld zijn met allerlei materialen zoals (prenten)boeken, kijkplaten, handpoppen, verkleedkleren, (archeologische) voorwerpen, gereedschappen, spelmaterialen, muziek en een map met lessuggesties. Met het werken met de inspiratiekasten worden alle zintuigen aangesproken, want ervaringen, indrukken, emoties en zintuiglijke waarnemingen spelen voor de kinderen in de onderbouw een belangrijke rol. Op het moment dat de kast in de klas staat, zullen de leerlingen alles in en aan de kast willen bekijken en onderzoeken. Om de inhoud en het thema van de kast zo duidelijk mogelijk over te brengen, is het goed om te beginnen met het vertellen van het introductieverhaal aan de hand van de bijbehorende (vertel)platen. Het verhaal vertelt u samen met de grote pop, Aleida, die in de kast zit. U vindt Aleida ook terug op www.fivelsgoud.nl waar ze de tien tijdvakken introduceert.

Onder de grondkast

In de bodem zitten allerlei voorwerpen die mensen hebben achtergelaten of weggegooid. Ook vind je er veel sporen van de bewoning en de bewerking van het land in vroegere tijden. Door in de grond te gaan spitten kom je dus een heleboel te weten over ons verleden en dat van onze voorouders. Met deze kast gaan de leerlingen op zoek naar de sporen van het verleden. Daarvoor zitten er allerlei hulpmiddelen in de kast zoals een schepje, een harkje, een grondboor en natuurlijk een metaaldetector. Bijzonder is dat de kast een aantal authentieke archeologische vondsten uit het Fivelgebied bevat: een varkenskaak en potscherven uit de Romeinse tijd, maar ook stenen knikkers oude kogels en muntjes.

De Onder de grondkast heeft de volgende doelen:
• De leerlingen weten dat er onder de grond allerlei voorwerpen en materialen te vinden zijn.
• De leerlingen kunnen voorwerpen benoemen in termen van ‘vroeger’ en ‘nu’, ‘oud’ en ‘nieuw’.
• De leerlingen krijgen meer inzicht in het begrip ‘tijd’.
• De leerlingen kennen verschillende bodemvondsten en hun functie.
• De leerlingen weten dat die bodemvondsten iets vertellen over het verleden van Fivelingo, over hoe mensen vroeger leefden.
• De leerlingen weten wat een archeoloog is en wat voor werk hij/zij doet.
• De leerlingen breiden hun woordenschat uit met woorden en begrippen die aan het thema gerelateerd zijn.
• De leerlingen gaan aan de hand van de kunstdisciplines muziek, beeldend, dans en drama aan de slag met het thema.

Woonkast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen krijgen een beeld van het wonen door de eeuwen heen in het Fivelgebied. In de loop der tijd hebben mensen in verschillende soorten gebouwen gewoond. De leerlingen leren deze verschillende woonvormen (boerderij, wonen op een wierde, in een borg of in een modern huis) kennen en onderscheiden. De leerlingen gaan aan de slag met verschillende bouw- en constructiematerialen om huizen, kastelen, boerderijen en natuurlijk fantasiehuizen te ontwerpen en te maken.

De Woonkast heeft de volgende doelen:
• De leerlingen kennen verschillende woonvormen door de eeuwen heen in het gebied Fivelingo.
• De leerlingen kunnen met verschillende materialen bouwen en construeren.
• De leerlingen breiden hun woordenschat uit met woorden en begrippen die aan het thema gerelateerd zijn.
• De leerlingen kennen verschillende gereedschappen en bouwmaterialen en weten waar deze voor dienen.
• De leerlingen gaan aan de hand van de kunstdisciplines muziek, beeldend, dans en drama aan de slag met het thema.

Waterkast

Deze kast bevat alles wat met dit zeer belangrijke element te maken heeft: het gaat zowel over kraanwater als zeewater, over scheepvaart, de haven, vissen, dijken en overstromingen. Met de Waterkast onderzoeken en ervaren de leerlingen verschillende aspecten van water.

De Waterkast heeft de volgende doelen:
• De leerlingen weten wat water is en waar water zoal in voorkomt.
• De leerlingen kunnen de kenmerken van water opnoemen.
• De leerlingen kunnen enkele functies van water benoemen.
• De leerlingen verwoorden hun ervaringen met water.
• De leerlingen kunnen aangeven waarvoor zij water nodig hebben.
• De leerlingen weten welk water er in hun omgeving is (zee, kanaal, rivier).
• De leerlingen breiden hun woordenschat uit met woorden en begrippen die aan het thema gerelateerd zijn.
• De leerlingen gaan aan de hand van de kunstdisciplines muziek, beeldend, dans en drama aan de slag met het thema.

 • Agenda

 • Nieuws

  • Lipdub Kindergemeenteraad Appingedam De kindergemeenteraad van Appingedam heeft een tijdje terug IVAK de Cultuurfabriek de opdracht gegeven een lipdub te maken met alle groep 8 leerlingen...
  • Het Kinderorkest treedt op in Brede School Tuikwerd Het Wilde WestenDonderdag 24 april zal Het Kinderorkest van IVAK haar eerste optreden houden in Brede School Tuikwerd. Het Kinderorkest staat onder leiding van dirige...
  • Buitenshuis van start Met een prachtig concert door de muziekleerlingen piano, dwarsfluit en gitaar is op 2 juni de reeks leerlingconcerten Buitenshuis van start gegaan...
  Alle nieuws-items
 • Aanmelden Nieuwsbrief

  U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.