Brede scholen Appingedam

Mijn wijk verandert

Begin 2009 startte Appingedam met het meerjarig cultuuronderwijsproject Mijn wijk verandert. Aanleiding was en is de herstructurering en de bouw van de twee Brede Scholen Oling en Opwierde.

De omgeving van de kinderen verandert ingrijpend. Hele wijken worden afgebroken om plaats te maken voor de nieuwbouw. Het project Mijn wijk verandert fungeert als bindmiddel tussen de scholen onderling en tussen de scholen en de wijk. Het betrekt de leerlingen bij de veranderingen in hun eigen buurt en laat ze zelf nadenken over de wijk waarin ze wonen. Dit proces leggen de leerlingen vast in cultuureducatieve activiteiten als fotoverslagen, schilderijen, maquettes en interviews met oude en nieuwe bewoners. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met lokale (culturele) instellingen en de gemeente Appingedam waarbij IVAK de Cultuurfabriek een ondersteunende/intermediaire rol speelt. Voor dit project is provinciale subsidie ontvangen.

De resultaten van Mijn wijk verandert worden gepresenteerd in tussentijdse exposities, in de kinderkranten van het Kinderpersbureau en afgesloten met een grote eindpresentatie. Hieronder een overzicht van de uitgevoerde projecten binnen Mijn wijk verandert.

Activiteiten
Ontwerpen voor de buitenruimte: mozaïekkunstproject (2012)

Leerlingen van de groepen 1 t/m 8 van CBS de Triangel, OBS Iemekörf en OBS Jan Nieuwenhuyzen ontwierpen mozaïektegels voor hun nieuwe brede School Opwierde. Ze bogen zich in nauw overleg met de architect, Herman Hertzberger en het IVAK over de invulling van de buitenruimte van het nieuwe schoolgebouw. De leerlingen mochten hiervoor zelf ideeën aandragen. Eén van de ideeën: een grote ‘babbelbank’, waar je gezellig met een heleboel kinderen op kan kletsen. De architect nam de babbelbank mee in zijn ontwerp voor de buitenruimte van de school.

Op de Grote Gooi- en Smijt avond op 11 mei 2012 werd het materiaal voor de mozaïektegels verzameld. Wijkbewoners, leerlingen, ouders en leerkrachten kwamen met hun oude servies een avondje heerlijk gooien en smijten. Burgemeester Rika Pot en wethouder Piet Manning die de avond op ludieke wijze openden, deden zelf ook driftig mee!

Vervolgens werd het leegstaande kantoor van strokartonfabriek De Eendracht omgedoopt tot ‘mozaïekfabriek’. Onder begeleiding van IVAK docenten werd zo’n 550 mozaïektegels gemaakt die straks te bewonderen zijn bij de nieuwe brede school. Een mooie samenwerking tussen wijkbewoners, scholen, de gemeente, de architect, Woongroep Marenland en IVAK de Cultuurfabriek.

 

Kijk mijn wijk! 154 Damster scholieren schilderen hun mooiste plekjes (2011)

Leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Damster basisscholen schilderden hun mooiste, beste of fijnste plek in hun wijk. Onder begeleiding van het IVAK en galerie Kés Art kwamen meer dan 150 schilderijen tot stand die van 30 juni t/m 2 juli 2011 te bezichtigen waren in de Nicolaïkerk en in galerie Kés Art. De opening werd verricht door Rika Pot, burgemeester van de gemeente Appingedam.

Schilderen in het atelier:
 

De opening:

Affiche tentoonstelling

De schilderijen:

Kinderpersbureau Appingedam (sinds 2009)

Het Kinderpersbureau is bedoeld voor alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Appingedam. Het Kinderpersbureau volgt en documenteert gedurende het project de veranderingen in de wijk in persberichten, artikelen en foto’s. Ook leren kinderen hoe een krant gemaakt wordt en hoe je zelf een echte journalist of persfotograaf wordt. Nadat hiervan kennis is opgedaan, worden de verhalen van de buurtbewoners, de streekarchivaris en uit de interviews die de deelnemers afnemen, verwerkt in artikelen voor de krant van het Kinderpersbureau.

Per schooljaar verschijnen drie kranten die gebruikt worden in de lessen op de drie basisscholen en die verspreid worden onder kinderen, ouders en alle andere wijkbewoners. In het project wordt door de scholen samengewerkt met het IVAK, de ASWA, de Bibliotheek, het Noorderpoortcollege, buurtbewoners, ouders, de streekarchivaris en architecten. Het Kinderpersbureau staat onder de bezielende leiding van Gonny Apol van bibliotheek Appingedam.

De Kinderkrant in de media

Kinderkrant downloaden

klik hier voor kinderkrant 1 van het Kinderpersbureau Appingedam
klik hier voor kinderkrant 2 van het Kinderpersbureau Appingedam
klik hier voor kinderkrant 3 van het Kinderpersbureau Appingedam
klik hier voor kinderkrant 4 van het Kinderpersbureau Appingedam
klik hier voor kinderkrant 5 van het Kinderpersbureau Appingedam
klik hier voor kinderkrant 6 van het Kinderpersbureau Appingedam
klik hier voor kinderkrant 7 van het Kinderpersbureau Appingedam

  • Agenda

  • Nieuwsbrief

    U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.