Voortgezet onderwijs

Het IVAK is volop actief in het voortgezet onderwijs. Het IVAK ondersteunt bij het ontwikkelen van cultuureducatiebeleid waarbij gewerkt wordt aan een doorlopende leerlijn cultuureducatie van het primair onderwijs naar de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Daarnaast verzorgt het IVAK workshops, projecten en maatwerkactiviteiten zowel onder als na schooltijd. 

Graffiti kunstwerk De Wending

In november 2010 schreven de bewoners van De Wending een wedstrijd uit om jongeren in de regio Delfzijl te verleiden tot het maken van een graffiti/airbrush ontwerp voor de kale entreehal van hun appartementencomplex.
De wending/ een wending jong en oud was het thema.
De inzendingen druppelden binnen en waren verbazend origineel en van hoge kwaliteit. Bijzonder was de inzending van een groepje leerlingen van het Fivel College met een gezamenlijk ontwerp. Met de nodige aanpassingen is deze inzending van Daniël Kok, Jaime Rombouts en Jesse Smit tot winnaar verkozen.
Op voorstel van het IVAK werden graffitikunstenaars Elroy Gramsbergen en Martijn Tichelaar benaderd om de winnaars te begeleiden bij het aanbrengen van de wandversiering. Beide kunstenaars zijn bekend en gewaardeerd in Europa vanwege hun graffiti uitingen en zijn daarnaast ook werkzaam als docent bij het Urban House in Groningen en het IVAK.
Het graffitikunstwerk werd mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Acantus Groep, Rabobank en de Wijkraad Delfzijl Noord.

Kijk hier voor een fotoserie op de website van De Wending.

 

Netwerken

Netwerken blijven de vruchtbare basis voor cultuureducatie. Een goede infrastructuur in en om de school is een voorwaarde om cultuureducatie echt op school te verankeren. Het IVAK coördineert en onderhoudt netwerken om de samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en culturele instellingen te stimuleren. Om zijn rol als verbinder zo goed mogelijk uit te voeren, participeert het IVAK daarnaast in groot aantal (boven)regionale netwerken.

De Cultuurkaart

Het IVAK biedt ondersteuning en beheer van de cultuurkaartgelden als betaalmiddel voor culturele activiteiten. Alles over de cultuurkaart leest u hier.

Projecten
Workshops Beats & Bytes  (alle niveaus VO)

Je eigen hit spelen op het volgende feestje? Of je nou van dance, dubstep of hiphop houdt, aan het eind heb je zelf een nummer gemaakt door geluiden te mixen en op te peppen met effecten. En dat allemaal in één geluidsstudio programma. Aan het eind kun je de mix mee naar huis nemen op je telefoon of usb stick. Wil je alvast luisteren wat voor dance track je met het programma kunt maken? Ga naar www.soundcloud.com/keijmusic.nl

vorm project 60 – 90 minuten (max. 30 ll)
doelgroep alle niveaus VO
plaats op school
docent Menno Keij, Workshop Delivery
bijzonderheden kosten: € 450,- per dagdeel 2 workshops van 2 lesuur of 3 workshops van 1 lesuur

Documentaire of Speelfilm   (alle niveaus VO)

In dit project maken leerlingen in teams een documentaire of speelfilm. Het lesmateriaal geeft ze inzicht in de opbouw van een film en ondersteunt ze bij het uitwerken van hun thema. Vervolgens worden de teams geholpen om in 1 dag hun ideeën uit te werken tot eindproduct. Na afloop ontvangt de school de films direct op dvd.
Leerlingen maken de film zelf. Workshop Delivery richt de werkplaats in. Elk team van 6 leerlingen krijgt apparatuur waarmee ze kunnen filmen, muziek maken en monteren. Workshop Delivery levert het lesmateriaal, de structuur en de apparatuur om 6 teams (36 leerlingen) tegelijkertijd te begeleiden.

vorm project 6 klokuur (max. 36 ll)
doelgroep leerlingen groep 7-8
plaats op school
docent Peter Versluis, Menno Keiij, Workshop Delivery
bijzonderheden kosten: € 1.400,-

 

Website Fivelsgoud 5-8

De interactieve website FivelsGoud brengt de rijke geschiedenis en het erfgoed van de streek Fivelingo op een aansprekende manier tot leven voor het primair onderwijs (v.a. groep 5) en het voortgezet onderwijs (onderbouw). FivelsGoud richt zich vanuit de blik op de eigen omgeving op het ‘grote verhaal’. De chronologische onderverdeling van de geschiedenis in 10 tijdvakken is de ruggengraat. FivelsGoud is visualiserend, interactief en explorerend en kan zowel lesstofondersteunend als lesstofvervangend ingezet worden.

In weer en wind, over kunst in de openbare ruimte   – onderbouw VO

In weer en wind, over kunst in de openbare ruimte van Groningen
In opdracht van de provincie Groningen ontwikkelde het IVAK In weer en wind, een project rondom kunst in de openbare ruimte. Het project bestaat uit een boek, een introductiefilm en uitgebreide lessen. In weer en wind werd uitgevoerd in samenwerking met KunstStation C te Winsum.

Een ruimere blik op de wereld 
Met In weer en wind ontdekken jongeren dat kunst en vormgeving overal om hen heen kan zijn. Het laat leerlingen bewuster te kijken, hun eigen omgeving met andere ogen te leren zien en ze te laten ervaren dat de wereld er anders uitziet dan ze misschien dachten. Kunst in de openbare ruimte roept vragen op. Leerlingen leren hun eigen mening te vormen, deze te verwoorden en om te zetten in eigen beeldtaal.

Waaruit bestaat het project In weer en wind?
Ankie Boomstra schreef speciaal voor het onderwijs een inspirerend en prachtig geïllustreerd boek over kunst in de openbare ruimte. Dertig kunstwerken staan centraal en zijn verdeeld in vier thema’s: Landschap, Geschiedenissen, Bouwwerken en onderkomens, en Taal. Als introductie op het project is de korte film À la recherche du temps perdu gemaakt door Josje Kobès van Studio Frontaal uit Groningen. Jos Boerjan, kunstenaar en docent beeldende vakken ontwikkelde het lesmateriaal bestaande uit basiskennislessen en lessen rondom één van de kunstwerken uit het boek.

Waar is In Weer en wind te vinden?
Wilt u advies over het vormgeven van In weer en wind ?
Of informatie over de manier hoe het lesmateriaal te verkrijgen is?
Neem dan contact op met het IVAK (Anja Reenders, 0596-614244).

  • Agenda

  • Nieuwsbrief

    U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.