Partnernetwerk IVAK

wp_20170531_09_46_31_pro

Stichting IVAK is in 2017 een initiatief gestart met de naam “Partnernetwerk IVAK” met als doel het ondersteunen en stimuleren van zelfstandige (aspirant) kunstvakdocenten in de gemeentes Delfzijl, Appingedam en Loppersum, bij het – in brede zin – vinden en uitvoeren van werk en opdrachten binnen de cultuureducatie, en het leggen van verbindingen met het onderwijs.

Stichting IVAK wil haar doel bereiken door het bieden aan haar netwerkpartners van o.a. geoutilleerde lesfaciliteiten, collectieve marketing, informatie-uitwisseling, scholingen en netwerkbijeenkomsten.

Voorzieningen

Wat biedt Partnernetwerk IVAK de partners:
a) Beschikbaar stellen van geoutilleerde lesruimtes;
b) Ondersteuning door middel van collectieve marketing, publiciteit en promotionele acties; extra ondersteuning in geval van ‘nieuwe’ netwerkpartners
c) Advisering op zakelijk en inhoudelijk gebied, PR, fondsenwerving
d) Mogelijkheden bieden voor werk in onderwijs en inzet bij projecten;
e) Opstellen van een gezamenlijke jaarplanning;
f) Organiseren van jaarlijks ten minste 3 bijeenkomsten van het partnernetwerk. Agenda: o.a. deskundigheidsbevordering, kwaliteitsborging, informatie uitwisseling, kansen/projecten, praktische zaken (o.a. locaties);
g) Organisatie van collectieve presentatiemogelijkheden (o.a. Open Podia, festivals, voorspeelavonden)
h) Verzorgen van informatie via een periodieke nieuwsbrief en Facebook;
i) Verstrekken van informatie over subsidies; zijn van intermediair voor JeugdCultuurFonds;
j) Representatie van partners bij regionale overlegsituaties en netwerken en bij promotionele gelegenheden;
k) Zo mogelijk ter beschikking stellen van (muziek)instrumenten en andere collectief te gebruiken lesmaterialen (b.v. abonnement Earz; schilderezels etc);
l) Ondersteunen/stimuleren van samenspel van leerlingen van de partnerdocenten.

Voor gebruik van de beschikbare locaties, faciliteiten, inventaris en instrumenten is in principe geen bijdrage verschuldigd.

Actieve participatie

Van de partner wordt verwacht dat hij/zij in voldoende mate actief deelneemt aan de activiteiten op gebied van promotie, kwaliteitsbevordering, informatie-uitwisseling, samenspel en samenwerking die worden (mede)georganiseerd door IVAK (i.e. netwerkbijeenkomsten, Open Podia, projecten).

De partner is als zelfstandige ondernemer zelf verantwoordelijk voor lesafspraken, lesinhoud etc en facturatie van de lessen.

Kwalificaties

Om in aanmerking te komen voor deelname aan IVAK dient de zelfstandige (aspirant) kunstvakdocent aan onderstaande kwalificaties en voorwaarden te voldoen:
• Met goed gevolg een kunstvakopleiding op MBO of HBO niveau hebben afgerond aan een erkende Nederlandse onderwijsinstelling, of een vergelijkbare opleiding in het buitenland hebben afgerond;
• Of studeren in het laatste jaar van een kunstvakopleiding op MBO of HBO niveau en beschikken over een schriftelijke aanbeveling van hun docent;
• Of aantoonbare ervaring hebben van minstens vijf jaar in de cultuureducatie en twee referenties kunnen overleggen van collega’s;
• Een bedrijfsvoering voeren die voldoet aan de wettelijke vereisten.

Belangstelling

Heb jij belangstelling om in de DAL gemeentes aan het werk te gaan als cultuuraanbieder?

Laat het ons weten. Wij organiseren dan een intakegesprek met een van onze coordinatoren. Bij gebleken geschiktheid, en indien er voldoende ruimte/mogelijkheid is binnen het partnernetwerk, sluiten de nieuwe partner en stichting Ivak een raamovereenkomst met elkaar af. En wie weet kun jij binnen aanzienlijke tijd als kunstdocent aan de slag op onze locaties of op de scholen in de regio.

  • Agenda

  • Aanmelden Nieuwsbrief

    U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.
  • De Toon Zetten

    Ivak is lid van vereniging De Toon Zetten.