Amateurkunstfonds

Het IVAK stimuleert verfrissende ideeën die leven binnen de regionale amateurkunst. Vernieuwende plannen voor bijvoorbeeld meer ontwikkeling van activiteiten en projecten, of samenwerking tussen verenigingen, kunstenaars, scholen, instellingen en kunstdocenten kunnen bij ons een aanvraag indienen voor financiele ondersteuning. 

Het fonds wat hiervoor in het leven is geroepen door de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum, het Amateurkunstfonds, wordt beheerd door een stuurgroep. Meer weten? Neem dan contact op met Kirsten Dijk, coördinator Amateurkunst.