Bestuursleden stichting IVAK

Het bestuur van de Stichting IVAK bestaat uit de volgende leden:

  • Bram Huitsing – Voorzitter
  • Gerdie Klaassen – Bestuurslid
  • Henk Smit – Bestuurslid
  • Otto Albeda - Bestuurslid
Het bestuur van stichting IVAK vertegenwoordigt en bestuurt de stichting en zorgt ervoor dat het doel van de stichting wordt nagestreefd. Tevens draagt het bestuur zorg voor het financiële beheer.