Op zoek naar
ondersteuning?

Het IVAK adviseert, coacht en ondersteunt scholen bij het vormgeven van inspirerend en pakkend cultuuronderwijs. Kinderen worden via cultuuronderwijs geholpen hun creativiteit te ontwikkelen en zichzelf en hun omgeving beter te leren kennen en begrijpen. Zo kunnen zij spelenderwijs werken aan de competenties die ze nodig hebben in de maatschappij van de toekomst. Zie voor meer uitleg hierover ook het kopje '21ste eeuwse vaardigheden'

bekijk onze werkwijze
 
 
 

Begin de week
met kunst

Hoe inspirerend en leerzaam zou het zijn om elke maandag in de klas te starten met kijken en luisteren naar kunst en daarover te praten? Begin de week met Kunst biedt scholen hier alle handvatten voor.

 

lees meer
 

Naschoolse
activiteiten

Ook na school is er zoveel te leren en doen op het gebied van kunst en cultuur: bijvoorbeeld meedoen aan theater, muziek, dans, sport of beeldende kunst. Het IVAK bemiddelt hierin tussen de aanbieders van naschoolse activiteiten en zij die hier graag aan mee willen doen! Tevens zorgt het IVAK voor verbindingen tussen binnenschoolse en naschoolse activiteiten.

lees meer