Financiële ondersteuning

In de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn er een aantal mogelijkheden om aanvulling te krijgen op de aanschaf van instrumenten en het lesgeld voor cursussen muziek, theater, dans en beeldend. Het betreft regelingen van de volgende landelijke/regionale stichtingen:

JeugdCultuurfonds

www.jeugdcultuurfonds.nl

Het IVAK is intermediair voor JeugdCultuurfonds Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Dit fonds is opgericht voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die graag willen dansen, muziek maken of toneel willen spelen, maar waar thuis geen geld is voor lessen of instrumenten. Het Jeugdcultuurfonds geeft deze kinderen een financieel steuntje in de rug. Ouders kunnen deze bijdrage niet zelf aanvragen; dit kunnen zij doen via onze coördinator Amateurkunst Kirsten Dijk. Neem hier contact met haar op. (link naar mailformulier voor kirsten@ivak.net)

Stichting Leergeld

www.leergeld.nl

Dit fonds is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Zij dreigen soms sociaal geïsoleerd te raken omdat de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van een sportvereniging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn. Leergeld wil kinderen, naar eigen keuze, mee laten doen op vier verschillende gebieden: onderwijs, cultuur, sport en welzijn.

Kans voor uw Kind

www.kansvooruwkind.nl

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum vinden dat elk kind moet kunnen meedoen met sport, cultuur en schoolactiviteiten. Daarom hebben zij de webshop Kans voor uw kind in het leven geroepen, gericht op gezinnen met een inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm. De gemeenten willen hiermee kind(eren) tot 18 jaar vooruit helpen naar een actief, leergierig en kansrijk leven.

Welk fonds?

Deze drie regelingen hebben elk hun eigen spelregels, waardoor het soms lastig kan zijn om vast te stellen wat nu de beste route is om een aanvraag voor ondersteuning te doen. Bekijk de informatie op de websites goed, en neem zo nodig hier contact op met onze coördinator Amateurkunst Kirsten Dijk voor meer informatie.