Jaarverslag 2017

Het IVAK gelooft dat kunst en cultuur het leven kleur geven en mensen vrolijker en gelukkiger maken. Cultuuronderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, creatieve, kritische en betrokken burgers. Kinderen leren door cultuuronderwijs over het gedrag van mensen, over wat mensen doen en maken. Daarmee leren zij ook iets over zichzelf. 

 

Transparantie

Om kinderen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur maken wij gebruik van publieke middelen. Door ons jaarverslag met u te delen leggen wij transparant verantwoording af over hoe wij deze middelen besteed hebben.