Ondersteuning

Het IVAK gelooft dat kunst en cultuur het leven kleur geven en mensen vrolijker en gelukkiger maken. Cultuuronderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, creatieve, kritische en betrokken burgers. Kinderen leren door cultuuronderwijs over het gedrag van mensen, over wat mensen doen en maken. Daarmee leren zij ook iets over zichzelf. Omdat wij dit belangrijk vinden, ondersteunen we scholen met het inhoudelijk vormgeven van inspirerend cultuuronderwijs. Zie voor mooie voorbeelden ook onze pagina '21ste-eeuwse vaardigheden'!

 

Hoe helpt het IVAK het lokale onderwijs?

  • Wij ondersteunen bij het laten aansluiten van cultuurvakken op beleidsthema's of het vormgeven van doorlopende leerlijnen;
  • Wij coachen leerkrachten bij het vergroten van hun vaardigheden;
  • Wij adviseren over passend cultuuronderwijs, subsidieaanvragen & meer;
  • Wij inspireren bijvoorbeeld door Begin de week met kunst;
  • Wij bemiddelen bij behoefte aan gastlessen, vakdocenten, voorstellingen, excursies, workshops;
  • Wij organiseren en onderhouden netwerkbijeenkomsten voor icc-ers en culturele partners;
  • Wij verhuren lesmateriaal voor erfgoedonderwijs, muzieklessen, beeldende kunst, taal en spel & meer.

 

Werkwijze

Omdat elke school een eigen werkwijze heeft, helpen wij graag bij het inrichten van cultuuronderwijs op maat. We streven hierbij naar een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met groep 8. Onze consulenten zijn erin gespecialiseerd leerkrachten in het primair onderwijs te coachen en trainen, uiteraard altijd afgestemd op de wensen en doelen van de school. De werkzaamheden van onze consulenten worden vergoed door de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum op basis van het aantal uren waar een school recht op heeft. Voor de inzet van onze consulenten maken we samen met de school een plan van aanpak.

Meer weten?