Missie & Visie

Missie

Het IVAK ziet het als haar missie om zoveel mogelijk mensen in Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL-gemeenten) in aanraking te laten komen met kunst en cultuur.

 

Visie

Kunst en cultuur zijn een groot goed in onze samenleving. Het IVAK gelooft er in dat ze kleur aan je leven geven en mensen vrolijker en gelukkiger maken. Wij willen er samen met plaatselijke partijen voor zorgen dat het aanbod van cultuuronderwijs in onze gemeenten op peil blijft. Omdat cultuur inspireert, stimuleert, motiveert en leerlingen onvergetelijke ervaringen en handvatten geeft die zij mee kunnen nemen naar de toekomst. Cultuuronderwijs stimuleert creatief en kritisch denkvermogen en is een onmisbare schakel in de vorming van identiteit.

Naast onderwijs zet IVAK zich ook in voor de amateurkunst in de regio: we leggen verbindingen tussen amateurkunstverenigingen, instellingen, scholen, kunstenaars, docenten en particulieren, en ondersteunen deze groepen door lesruimtes, ons netwerk, onze kennis en onze marketingmiddelen aan te bieden.

Want: meedoen aan kunst en cultuur brengen plezier, ontspanning en helpen bij het ontwikkelen van je vaardigheden en talenten!