In februari begint een nieuwe serie naschoolse activiteiten in de Kindcentra OPwierde en Olingertil. Je kunt je daarvoor via de site https://www.ivak.net/naschoolse-activiteiten  inschrijven vanaf vrijdag 18 januari Je kunt je ook opgeven met de antwoordstrookjes die je hebt meegekregen. De ingevulde briefjes kun je bij je juf of meester inleveren. JE KUNT JE INSCHRIJVEN TOT EN MET MAANDAG 28 JANUARI.

 

Niet zo’n hoog inkomen? Je ouders of verzorgers kunnen voor het betalen van de inschrijfgelden misschien ook terecht bij de webshop van www.kansvooruwkind.nl

 

Ze kunnen op die site checken of ze hiervoor in aanmerking komen.

 

Op de dinsdagen en woensdagen in maart en de eerste week van april zijn er graffiti-workshops voor degenen die op de wachtlijst staan. De ouders van deze leerlingen krijgen een aparte mail.

 

Voor de Sportmix in Olingertil hoef je je niet apart op te geven. Je kunt elke keer dat je wilt meedoen. De kosten zijn 1 euro per keer. Hieronder de dagen en de activiteiten van de Sportmix Olingertil:

 

Woensdag: 14.30-15.15 uur groep 3-5

 

Woensdag: 15.15-16.00 uur groep 6-8

 

13 februari –   Winkel van Sinkel

27 februari –   Olympia

6 maart –        Blikspuit

13 maart –      James Bond spel

20 maart –      Voetbal

27 maart –      Tumblingbaan + Acro

3 april -           Apenkooi

 

Voor de Sportmix in OPwierde kun je je opgeven via de strookjes of de site

 

De gegevens die u aan ons doorgeeft zijn alleen bestemd voor communicatie over de naschoolse activiteiten in Appingedam. Ze worden alleen gedeeld met de school van uw kind en met degene die de workshop verzorgt waarvoor uw kind zich opgeeft, zodat het mogelijk is om een bericht te sturen in geval van ziekte e.d. De gegevens worden na afloop van de workshops vernietigd, tenzij er een wachtlijst wordt aangelegd. Voor vragen kunt u contact opnemen met ivaknsa@gmail.com of met de directeur van de school van uw kind.